Mobility Week

Vi på Edge är en del av European Mobility Week som arrangeras denna vecka och syftar att lyfta fram insatser som verkar för miljömässigt hållbara transportbeteenden i Europa.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att färdas miljövänligt till och från jobbet. Gröna alternativ som cykling och kollektivtrafik ersätts med miljöbonus för den enskilde medarbetaren.

Genom att vi premierar miljövänliga transporter för våra medarbetare så överför vi erfarenheter och kunskaper till våra projekt som bidrar till bättre miljöer för miljövänliga transporter i samhället i stort.

Läs mer här: http://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=SE&action_uid=tchpEcsZ