Grönblå infrastruktur i tidningen Utemiljö

I senaste numret av tidningen Utemiljö beskriver vi vårt mutifunktionella system för hållbar dagvattenhantering i gaturum. I artikeln beskrivs systemet med illustrationer och exempel från våra egna projekt. Läs mer om hur vi tar ett steg mot en mer hållbar stad som är bättre rustad för framtidens utmaningar. För hela artikeln klicka här.