Bee together on the edge

Bin är livsviktiga för planeten som pollinatörer; vi är därför bifaddrar till en bikupa placerad alldeles bakom vårt kontor här på Lokstallarna i Kirseberg. Maries Bihantverk bedriver småskalig honungsproduktion med bigårdar runt om i Malmö. Honungen är inte uppvärmd och är varsamt hanterad i harmoni med bin och natur. Genom vårt bifadderskap vill vi bidra till att främja biologisk mångfald med fler pollinatörer och samtidigt tar vi del av ett lokalproducerat mathantverk. Bi-effekterna av att hjälpa pollinatörerna är många och goda!