Ombyggnad av Axelssons torg

Förvandlingen av Skanörs centrum fortsätter. Näst på tur står Axelssons torg som byggs om under våren 2017 med nya gångstråk, sittplatser och skulpturer. Torget är en viktig plats, både för rekreation och för att förflytta sig från Skanörs centrum till hamnen. Med naturen på Näset som  inspirationskälla kommer platsen att utvecklas till en ny park. Det kommer att finnas nya platser att stanna till vid, samtidigt som stråket och utsikten mot hamnen kommer att förstärkas. Närmast Bäckatorget kommer det att finnas ett vattenspel. Västerut mot Idrottsplatsen kommer det att finnas en havsinspirerad temalekplats och parken kommer även att smyckas med med skulpterade knubbsälar.

Läs mer: http://www.sydsvenskan.se/2017-01-24/axelssons-torg-far-ett-rejalt-ansiktslyft