Uppdrag

Utbildning och föreläsningar om regnbäddar

Föreläsningar av Kent Fridell, ledande forskare och konsult i Sverige på grönblå systemlösningar

Läs mer

Gång- och cykelväg Skateholm-Abbekås

Miljökonsekvensbeskrivning av planerad gång- och cykelväg Skateholm och Abbekås

Läs mer

Svedala, Hyltarpsvägen

Edge har tagit fram gestaltningskoncept för vägsträckan med cirkulationsplatser och planteringar

Läs mer

KV Gäddorna i Malmö - Miljö

Gammal industrimark innebär hantering av förorenad mark

Läs mer

Bäckatorget i Skanör

Ombyggnation av torg i hjärtat av Skanör till ett samlande torg med mycket grönska.

Läs mer

Kv Gäddorna i Malmö – Konstruktion och Geoteknik

Varvskanalen förändras med nya bro- och kajkonstruktioner

Läs mer

Bokdalsplatsen i Höllviken

Nytt torg i Höllviken med fontäner och boulebanor.

Läs mer

SÄBO äldreboende i Lomma

Innergård för ett äldreboende i Lomma med sinnrika upplevelser, t.ex. växter som väcker minnen

Läs mer

Kv Hisstornet i Limhamn

Edge har på uppdrag av NCC gestaltat och projekterat bostadsgårdar på bjälklag i kvarteret Hisstornet, Limhamns sjöstad.

Läs mer

KV Gäddorna i Malmö - Buller och Vibrationer

Gammal industrimark innebär hantering av förorenad mark

Läs mer

Mellersta förstadsskolan i Malmö

Ny skolgård till högstadieskola.

Läs mer

Bantorget i Lund

Edge har projekterat en upprustning av Bantorget i Lund som syftar till att bevara huvuddragen i den historiska utformningen av platsen.

Läs mer

Arenatorget & Slutspelsparken i Lund

En mötesplats och spontanidrottsplats med inspiration från sportvärlden

Läs mer

Kungstorpsvägen i Höllviken

Trafiksäkerhet och hållbar dagvattenhantering i förlängningen av Höllviken centrum.

Läs mer

Broby centrum

En bykärna med rikt och levande stadsliv och karaktärsfull miljö

Läs mer

Karstorpskolan södra i Lomma

Skolgård för utomhuspedagogik och aktivitet

Läs mer

Bunkeflostrand exploateringsområde

Edge har utformat parkmark, gator och platsbildningar inom exploateringsområde i Bunkeflostrand

Läs mer

Tegelbruksparken i Dalby

Edge har gestaltat och projekterat en stadsdelspark i Dalby med bl.a. utegym, träspänger och fuktängskaraktär

Läs mer

Campusområdet i Vellinge

En ny stadsdel i Vellinge Centrum växer fram.

Läs mer

Helsingborgs Grönplan

Illustrationer till Helsingborgs grönplan för år 2012

Läs mer

Stordiket i Kristianstad

Ett vattendrag i östra Kristianstad ska breddas och samtidigt skapa nya möjligheter till rekreation

Läs mer

Kv Koggen i Västra Hamnen

Prisbelönt bostadsgård i Västra Hamnen med miljö och djurliv i fokus

Läs mer

Skolgatan i Knislinge

Aktivitetsstråk i lekfulla färger längs skolvägen

Läs mer

Kv Spårvägen i Malmö

Kv Spårvägen är först ut i omvandlingen av hela stadsdelen Norra Sorgenfri i Malmö

Läs mer

Rådmansgatan i Malmö

Ombyggnad av Rådmansgatan vid Triangeln i centrala Malmö

Läs mer

Kv Gäddorna i Malmö

Med sina 6 ha är Kv Gäddorna ett stort steg i utbyggnaden av centrala Malmö

Läs mer

Duvbåten Malmö

Edge har på uppdrag av HSB gestaltat och projekterat bostadsgårdar på bjälklag i kvarteret Duvbåten, Limhamns sjöstad.

Läs mer

Axelssons torg

Axelsons torg i Skanör har fått en ny gestaltning framtagen av Edge.

Läs mer

Skanörs hamn

På uppdrag av Vellinge Kommun har Edge arbetat fram en ny utformning av badplatsen i Skanörs hamn.

Läs mer

Nordisk Djungel i Lund

’Nordisk djungel’ är temat för Stadsparkens södra entré.

Läs mer

Solskensparken i Lomma

Park med kajpromenad och temalekplats - "Tummelisa"

Läs mer

Kv Öresund i Lund

Frodig takträdgård med stora mervärden i centrala Lund

Läs mer

Kyrkogatan i Skurup

Förnyelse av Kyrkogatan för en levande stadskärna i Skurup

Läs mer

Gustavslund i Helsingborg

Exploateringsområde och stadsdelspark öster om Helsingborg

Läs mer

Kv Pedalvagnen i Malmö

Kv Pedalvagnen är en frodig bostadsgård i det nya kvarteret Spårvägen i Sorgenfri i Malmö

Läs mer

Sockertorget, Lund

Sockertorget ligger i den nya stadsdelen Sockerbruksområdet strax väster om Kung Oskars bro i Lund. Sockertorget invigdes våren 2019 och har snabbt blivit en mötesplats i stadsdelen.

Läs mer

Alfredshällskolan i Bjärred

Alfredshällskolan i Bjärred har fått nya lekplatser, multisportarena och lekbuskage

Läs mer

Arenaområdet i Lund

I centrala Lund byggs tre nya bostadsgårdar med närhet till arenan och idrottsplatsen

Läs mer

Svaneholmsvägen i Skurup:

Gamla infartsvägen till Skurup har fått en mer stadsmässig utformning och ett sammanhängande cykelstråk

Läs mer

Villa Falsterbo

Villaträdgården i Falsterbo har cirkelformen som karaktäriserande element

Läs mer

Kanalparken i Kristianstad

Gestaltning av park med skateplaza i centrala Kristianstad

Läs mer

Slättängshallen i Lomma

Edge har gestaltat och projekterat utemiljö, parkeringsytor samt gator kring den nya idrottshallen i Lomma

Läs mer

Idrottsgatan i Sjöbo

Edge har projekterat en förlängning av östra delen av Idrottsgatan för att minska trafiken i centrala Sjöbo

Läs mer

Nedre Nytorgsgatan

Gata i Helsingborg som delvis är gångfartsområde med möblering och marktegel i brunröda nyanser

Läs mer

Alléskolan i Lomma

Edge har gestaltat och detaljprojekterat upprustningen av Alléskolans skolgård i Lomma med temat "Inte nudda marken"

Läs mer

Gång- och cykelväg Blentarp-Sövde

Gång- och cykelväg kopplar samman Blentarp och Sövde

Läs mer

Kv Hyllie Boulevard i Malmö

Kvarteret Hyllie Boulevard i Malmö är en liten bostadsgård med stora värden

Läs mer

Undervisning på Alnarp

Handledning av studenter i markprojektering och trädgårdsdesign

Läs mer

Villa Stångby

Trädgård med utsikt över det öppna landskapet

Läs mer

Ödåkra i Helsingborg

Exploateringsområde norr om Helsingborg med ca 80 bostäder samt en park med lekplats med djungeltema

Läs mer

Öresundsvägen i Bjärred

Försköning och trafiksäkerhetsåtgärder på Öresundsvägen i Bjärred

Läs mer

Stadion, Malmö

Edge har projekterat markarbeten för innerplanen på Swedbank Stadion i Malmö

Läs mer

Kiviks hamn

Blomstrande handel och restaurangliv leder till omgestaltning av Kiviks hamn

Läs mer

Hornsgatan & Exercisgatan i Malmö

Cirkulationsplats i centrala Malmö

Läs mer

Klostergårdens Idrottsplats, Lund

Runt den nya idrottsplatsen i södra Lund har Edge har gestaltat och projekterat bl.a. sittgradänger och ramper

Läs mer

Roos damm i Staffanstorp

Stadsdelslekplats med marint tema invid Roos damm

Läs mer

Kv Hyllie eXlent

Ett kontorshus med miljöprofil som är certifierat som excellent i ett av världens tuffaste miljöcertifieringssystem

Läs mer

Annelundsgatan i Kävlinge

Effektfullt gaturum och entréplats på Annelundsgatan i Kävlinge

Läs mer

Brunnshög Lund

Utredning av nivåer och avrinning/dagvatten för ny stadsdel i Lund med tillhörande spårväg

Läs mer

Södra Råbylund i Lund

Exploateringsområde med temat trädgårdsstad som omfattar ca 180 bostäder

Läs mer

Västergatan, Sjöbo

Edge har projekterat Västergatan i Sjöbo för att prioritera de gående

Läs mer

Östergatan Simrishamn

Omgestaltning av central gata med effektfull belysning och anpassning till den genuina stadsbilden

Läs mer

Kattarp i Helsingborg

Exploateringsområde norr om Helsingborg som Edge har utformat med olika typer av utomhusaktiviteter

Läs mer

Villa Höllviken

Villaträdgård i Höllviken har gestaltats för både aktivitet och vila

Läs mer

Ängeltofta deponi, Ängelholm

Sluttäckning av deponi i kulturmiljö

Läs mer

GC-väg Barsebäckshamn-Löddeköpinge

Gång- och cykelväg kopplar samma Barsebäckshamn och Löddeköpinge

Läs mer

Vintrie Park i Malmö

Utbyggnad av verksamhetsområdet Svågertorp med ca 27ha

Läs mer

Skanörs hamn - trädäck

Dansbana och soldäck intill småbåtshamnen

Läs mer

Stångby skola

En skolgård med möjlighet till både rörelse och vila där man även har satsat på pedagogisk dagvattenhantering

Läs mer

Örtagårdstorget i Malmö

Örtagårdstorget – Torget och mötesplatsen vid Bokalerna i Rosengård i Malmö

Läs mer

Ribby Ängar i Haninge

Gestaltning och projektering av exploateringsområde i Haninge söder om Stockholm

Läs mer

Kv Gråsejen i Limhamn

Havsnära bostadsgård på bästa läge i Limhamn

Läs mer

Superbuss, Östra Göinge

Superbussen är ett koncept för hållplatserna vid kommunens satsning på ökad kollektivtrafik

Läs mer

Kyrkogatan i Falsterbo

Varsam ombyggnad av entrén till kyrkan i kulturhistoriskt unik miljö

Läs mer

Illustration av regnbädd

Underlag för informationsmaterial om regnbäddar

Läs mer

Gång- och cykelväg Broby-Glimåkra

Gång- och cykelväg kopplar samman Broby och Glimåkra

Läs mer

Karstorpskolan norra i Lomma

Edge har gestaltat och detaljprojekterat upprustningen av Karstorpskolan Norra i Lomma med temat ”De sju haven”

Läs mer

Brogatan i Knislinge

Ombyggnad av gata som fick hederspris i Trafikverkets tävling "Vackraste väg" 2004

Läs mer

Fiskväg, Sibbhult

Edge har gestaltat ett omlöp för att återigen möjliggöra vandringen för fiskar i Sibbhultsån

Läs mer

Lomma badparkering

Naturskön badparkering som knyter an till strandkaraktären på platsen

Läs mer

Kv Pippi i Malmö

En frodig bostadsgård med inspiration från frukt- och bärodling

Läs mer

Bussgata i Simrishamn

Ny bussgata på gammal järnvägsbank

Läs mer

Hjärups park

Hjärups park är en 10 ha stor ny stadsdelspark med en variation av aktiviteter

Läs mer

Östra Boulevarden i Kristianstad

Nya möjligheter för stadsliv på Östra Boulevarden i Kristianstad

Läs mer

Sibbhults torg

Ny gestaltning av torg och resecentrum

Läs mer

Villa Vellinge

Edge har gestaltat en lummig villaträdgård med varierande karaktärer

Läs mer

Varvsparken i Malmö

En stadsdelspark i Västra Hamnen med temalekplats och generösa grönytor

Läs mer

Röda skolan, Svedala

Förskolegård med ny utformning för aktivering av utemiljön i lek och pedagogik.

Läs mer

Kv Föraren i Malmö

Kv Föraren är en ombonad bostadsgård i det nya kvarteret Spårvägen i Sorgenfri i Malmö

Läs mer